Göran Tunström om Nuet

av Hellstranders

”Nuet – det är den tid som hörs, när den dånande tränger in i våra sinnens passager för att därifrån falla ner i det underkroppsliga, rikt förgrenade kanalsystem, som är våra grödors bevattning.”

Ur Juloratoriet, 1983

Annonser