Krigstrauma och glappsladdar

av Hellstranders

Hade ställt in mig på att få något gjort ikväll.

Kanske få till pappersanarkin här hemma. Eller röja upp i barnens rum, anarki där också, fast gulligare och med färre siffror.

Istället blev jag sittandes med The Hurt Locker – krigstraumedrama om desillusionerade bombdesarmerare i Irak (som visserligen var okej men inte vad jag hade planerat att ägna över två timmar åt), och därefter fastnade jag i trekvart med att försöka hitta rätt läge till den ständigt glappande hemmadatornätsladden.

Kan man gå en kurs i kvällsplanering?

Annonser